Skip to main content

category: אתה הגיבור אתה הגאדג׳ט

Categories
אתה הגיבור אתה הגאדג׳ט

מה נותנים עכשיו? מה אתה שומע?

  • Post Date
    Tue Aug 17 2021
239321328_10225589032567731_8252514967784181841_n

אתה מרים את ידך השמאלית ומביט בשעון הסייקו-TV מודל T001 שלך. אתה מזפזפ בין כמה ערוצים, מחבר את קופסת התקשורת השחורה, ומבעד לרחש הלבן מתבהרים הקולות.


193859480_10159083533551346_935671152133275061_n

השנה: 1970~ המקום: (כנראה) הסיטרואן SM המהודרת שלך. אתה: צמוד למושב העור החום, מאיץ מ-0 ל-100 ב-8.5 שניות, מכוון את הרדיו לתחנה רצויה מבלי להזיז את בלם היד (אתה כבר מאומן) כאשר פתאום הטלפון מוטורולה שלך מצלצל. אתה מנמיך את הרדיו ומרים את השפופרת. מי על הקו?


השנה: 1982~ המקום: (כנראה) ניו יורק, קומה תת-קרקעית במרכז הסחר העולמי. אתה: באשנב טלפון ציבורי, עם מקטרת תפוסה בפה (כדי לפנות את הידיים), משלשל 5 או 10 סנט בחריץ הטלפון, שומע צליל חיוג, מחשב היד שלך כבר שלוף והשפופרת מונחת במקומה. הודעה חדשה מופיעה. מה כתוב בהודעה? מי שלח את זה?