Skip to main content
Categories
אתה הגיבור אתה הגאדג׳ט

מה נותנים עכשיו? מה אתה שומע?

  • Post Date
    Tue Aug 17 2021
239321328_10225589032567731_8252514967784181841_n

השנה: 1982-3~

המקום: איפשהו בארה״ב; בערך 3:06 לפנות בוקר.

אתה: מרים את ידך השמאלית ומביט בשעון הסייקו-TV מודל T001 שלך. אתה מזפזפ בין כמה ערוצים, מחבר את קופסת התקשורת השחורה, ומבעד לרחש הלבן מתבהרים הקולות.

מה נותנים עכשיו? מה אתה שומע?